آبیک

  • شهرستان : آبیک
  • نام و نام خانوادگی : جمعی
  • تلفن : 2895045
  • آدرس : بلوار امام خمینی - چهارراه اول - مصلی شرقی - نبش کوچه زغال سنگ - خدمات فنی قائم