دره شهر

  • شهرستان : دره شهر
  • نام و نام خانوادگی : اله نوری
  • تلفن : 5227889
  • آدرس : خیابان شهید نوروزی بالاتر از تقاطع امام حسین