اشنویه

  • شهرستان : اشنویه
  • نام و نام خانوادگی : اعظمی
  • تلفن : 5622117
  • آدرس : خیابان امام - اول پل - جنب مسجد بازار - خدمات فنی اعظمی