تبریز

  • شهرستان : تبریز
  • نام و نام خانوادگی : قرقره چی
  • تلفن : 3343534
  • آدرس : خیابان امام خمینی - بالاتر از دبیرستان طالقانی - خدمات فنی شعله