گنبد کاووس

  • شهرستان : گنبد کاووس
  • نام و نام خانوادگی : شهابی
  • تلفن : 2225893 - 2220133
  • آدرس : خیابان شهدای غربی - سه راه نامجو - تعمیرگاه شهاب گاز