هشتگرد

  • شهرستان : هشتگرد
  • نام و نام خانوادگی : افشار آقا جاری
  • تلفن : 44235546 - 44228574
  • آدرس : خیابان امیرکبیر - جنب پلاک 58 - خدمات افشار 110 هشتگرد