جهرم

  • شهرستان : جهرم
  • نام و نام خانوادگی : محبی
  • تلفن : 3331688
  • آدرس : بلوار امام خمینی - نبش کوچه حسینیه - تعمیرگاه محبی