کلاله

  • شهرستان : کلاله
  • نام و نام خانوادگی : سرداری
  • تلفن : 4240511
  • آدرس : بیست متری آزادی - خدمات فنی ستاره سرخ