کمیجان

  • شهرستان : کمیجان
  • نام و نام خانوادگی : تفرشی
  • تلفن : 5454543
  • آدرس : خیابان انقلاب - بالاتر از مسجد صاحب الزمان - تعمیرگاه تفرشی