کرج

  • شهرستان : کرج
  • نام و نام خانوادگی : لاجوردی
  • تلفن : 36613380
  • آدرس : شهرک وحدت - خیابان دهم غربی - پلاک 14