کرمانشاه

  • شهرستان : کرمانشاه
  • نام و نام خانوادگی : پیردهقان
  • تلفن : 7220716 - 7275455
  • آدرس : پل هوایی - جنب مسجد شافعی - پاساژ فنی