لشت نشا

  • شهرستان : لشت نشا
  • نام و نام خانوادگی : اسماعیل پور
  • تلفن : 4623941
  • آدرس : خیابان شریعتی - بعد از سینما - جنب پل بازار