مهاباد

  • شهرستان : مهاباد
  • نام و نام خانوادگی : محی
  • تلفن : 2229295
  • آدرس : میدان استقلال - جنب مسجد بداق السلطان - کارگاه صنعت تکنیک