مرند

  • شهرستان : مرند
  • نام و نام خانوادگی : علیزاده
  • تلفن : 2238060
  • آدرس : خیابان قیام - نرسیده به پل سردار ملی - پلاک 16