مراغه

  • شهرستان : مراغه
  • نام و نام خانوادگی : غفاری
  • تلفن : 2243316
  • آدرس : خیابان قم جنوبی - جنب مسجد سفید - تعمیرگاه لوازم خانگی