میبد

  • شهرستان : مهریز
  • نام و نام خانوادگی : شاه محمدی
  • تلفن : 7722935
  • آدرس : خیابان شهید رجائی - جنب کوچه مهدیه - تعمیرگاه شاه محمدی