میانه

  • شهرستان : میانه
  • نام و نام خانوادگی : قره داغی
  • تلفن : 2232116
  • آدرس : خیابان مطهری - مقابل ساختمان پژمان - ساختمان فنی ساسان