پاکدشت

  • شهرستان : پاکدشت
  • نام و نام خانوادگی : ناصری
  • تلفن : 36041052
  • آدرس : سه راه جی تو - خیابان نورالله پازوکی - پلاک 159