رستم کلا

  • شهرستان : رستم کلا
  • نام و نام خانوادگی : رحمتی
  • تلفن : 5363325
  • آدرس : خیابان امام خمینی - جنب اداره پست - خدمات گازسوز