شاهین دژ

  • شهرستان : شاهین دژ
  • نام و نام خانوادگی : رضوی
  • تلفن : 4231415
  • آدرس : خیابان شهید باکوی (کوچه قپان) - تعمیرگاه لوازم خانگی رضوی