شیراز

  • شهرستان : شیراز
  • نام و نام خانوادگی : مرزبان
  • تلفن : 7392841 - 7390751
  • آدرس : خیابان قاآنی کهنه - پاساژ زهره - تعمیرگاه لوازم خانگی 110