صومعه سرا

  • شهرستان : صومعه سرا
  • نام و نام خانوادگی : کسائی
  • تلفن : 3230881
  • آدرس : میدان شهرداری - خیابان شهید بیژن حقیری - تعمیرگاه لوازم خانگی