تایباد

  • شهرستان : تایباد
  • نام و نام خانوادگی : حنیفی
  • تلفن : 4225355
  • آدرس : جامی غربی - خدمات پدیده