تهران

  • شهرستان : تهران
  • نام و نام خانوادگی : نخلبند
  • تلفن : 60 - 55274559
  • آدرس : شهرک صنعتی چهاردانگه - بلوار ماهر - بلوک 10 - پلاک 218