تهران

  • شهرستان : تهران
  • نام و نام خانوادگی : رجب نژاد
  • تلفن : 3-77393172
  • آدرس : تهران پارس - میدان پروین - خیابان 196 شرقی - بین تقاطع 131 و 133 - روبروی کارواش برادران - پلاک 336