علی مظاهری

درباره جهان افروز
  • سمت : عضو هیئت مدیره
  • رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
  • دانشگاه : از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
  • ایمیل : Amazaheri@jahanafrooz.com
  • ایمیل : Amazaheri@jahanafrooz.ir