سعید جلیلی

درباره جهان افروز
  • سمت : مدیر تولید و فنی
  • رشته تحصیلی : فوق لیسانس مکانیک
  • دانشگاه : از دانشگاه فردوسی مشهد
  • ایمیل : Technical@jahanafrooz.com
  • ایمیل : Technical@jahanafrooz.ir