محمد مظاهری

درباره جهان افروز
  • سمت : مدیرعامل
  • رشته تحصیلی : مهندس مکانیک
  • دانشگاه : از دانشگاه آذر آبادگان تبریز
  • ایمیل : ceo@jahanafrooz.com
  • ایمیل : ceo@jahanafrooz.ir