ناصر مصطفی زاده

درباره جهان افروز
  • سمت : مدیر صنایع
  • رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
  • دانشگاه : از دانشگاه امیر کبیر تهران
  • ایمیل : Industrial@jahanafrooz.com
  • ایمیل : Industrial@jahanafrooz.ir