احمد تاج آبادی

درباره جهان افروز
  • سمت : مدیر فروش
  • رشته تحصیلی : لیسانس جغرافی
  • دانشگاه : از دانشگاه پیام نور بجنورد
  • ایمیل : Marketing@jahanafrooz.com
  • ایمیل : Marketing@jahanafrooz.ir