چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه ۹۸، بازدید جمعی از مقامات عالی رتبه از جمله رییس و اعضاء کمیسیون صنایع و معادن، معاون وزیر صمت و مدیران استانی از شرکت تولیدی و صنعتی جهان افروز، به جهت موانع و مشکلات کارخانجات و حمایت از واحدهای تولیدی

جناب میلانلویی، ضمن خوش آمد گویی به مدعوین، به مسائل و مشکلات تولید و رویکرد شرکت پرداخت.

 مهندس اکبریان؛ رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس: 

کارخانه جهان افروز با تقویت لازم باید به اوج روزهای گذشته خود بازگردد.

 مهندس سید شریف حسینی؛ معاون وزیر صنایع معادن و تجارت (صمت): هدف ما فعال کردن واحدهای نیمه فعال و حتی تعطیل است.

قاضی پور؛ نماینده مجلس: حمایت از واحدهای تولیدی فعال، ضروری است.

مهندس مقامی؛ مدیر شهرک صنعتی توس: جهان افروز از افتخارات واحدهای تولیدی محسوب می شود.

آقای بهمن؛ عضو هیئت مدیره شرکت جهان افروز: هدف مهم جهان افروز، حرکت به سمت هوشمند سازی و مدرن سازی است.

مهندس جلیلی؛ مدیر تولید شرکت جهان افروز: توان اشتغالزایی جهان افروز، برای ۱۵۰۰ نفر نیروی کار است.

مصاحبه خبرنگار روزنامه خراسان با مهندس اکبریان؛ وی درباره عمده مشکلات واحدهای تولیدی گفت: تسهیلات بانکی، نقدینگی، بحث تحریم ها و تهیه مواد اوّلیه از عمده مشکلات این واحدهاست. 

مهندس اکبریان حضور نمایندگان مجلس در جهان افروز را نشان دهنده توجه به صنایع تولیدی دانست و گفت: جمع بندی کلّیه موارد مطروحه شامل مشکلات نقدینگی و افزایش نرخ ارز به وزیر صمت ارائه می شود.